Afscheid van de gemeenteraad

31 maart 2018

Ik ben trots dat ik 12 jaar een topjob heb gehad, dankzij de kiezers en dankzij de samenwerking met jullie. Daarvoor bedank ik natuurlijk iedereen, maar wil toch wat mensen speciaal noemen. De steunfractie, Alvin, Peter, Hans Jansen, Jan, Monique en Martijn. Altijd present altijd vol goede ideeën en raad. De ambtenaren op het gemeentehuis, en zonder daar ook maar iemand te kort te doen, toch speciaal mijn kompanen in VEEN Carolien Jordaan en Arie-Willem Kars en, voor de wijze waarop zij mij geleerd hebben buitengewoon ingewikkelde problemen te begrijpen, Adri Lauerman en Freerk Kiesow.

Ik ben trots op het feit dat we als PvdA onze zetel royaal behouden hebben. Ik bedank dus de trouwe en nieuwe stemmers. Ik wens natuurlijk Monique sterkte in haar nieuwe taak, zal daar zo nodig bij helpen(vooral met de Reeuwijkse dossiers in de commissie), en hoop erop dat de grotere partijen het haar mogelijk maken door ruimte te bieden aan een steunfractie zoals ik die had.

Ik ben er trots op dat ik te boek sta als degene die het meest zegt in de raad.

  • Dat was gewoon omdat er wat de PvdA betreft ook veel te debatteren viel, omdat wij graag de waaromvragen stellen. Die brengen transparantie in het proces.
  • Een tweede oorzaak waren de vele interrupties, voor mij een teken dat ik een gevoelige plek raakte! En op de goede weg was! Daarvoor dank ik de collega’s.
  • Verder ben ik gewoon een dossiertijger, en wilde ik graag overal over mee praten…..

Voor de toekomst hoop ik op een democratisering van raad, met een open en gelijkwaardige discussie met participatie van de inwoners, dus geen concept raadsbesluit uit het college bij start bespreking onderwerp, dat scheelt heel veel moties en amendementen, dus spreektijd….

Tot slot, in die toekomst zal ik voor hetere vuren staan, zie foto, de bekers voor de Raad. Alle collega’s uit mijn raadstijd kunnen zo’n kom gratis bestellen in de gewenste kleur, niet te lang wachten anders zou de waarde boven de limiet van een geschenk voor een ambtenaar kunnen komen…..

Lisbeth.