13 maart 2017

Arbeidsvoorwaarden

Sinds een paar maanden ben ik bestuurslid voor de afdeling Bodegraven-Reeuwijk. Een bestuur van een kleine afdeling, met enthousiaste mensen. Leuk om daar onderdeel vanuit te maken. Ik ben overigens dus redelijk vers, maar er zullen nog meer mensen op moeten staan om succesvol te blijven of te worden.

Ik werk bij FNV als bestuurder. Mijn werk bestaat uit het afsluiten van cao’s en het besturen van bijvoorbeeld opleidingsfondsen en sociale fondsen. Dat doe ik voor uiteenlopende cao’s in en om de bouwnijverheid. Ik zie om mij heen dus hoe belangrijk cao’s kunnen zijn. Ze regelen veel meer dan het loon alleen.

En daarom steekt één zinnetje in het partijprogramma van de VVD mij in het bijzonder. Daar staat namelijk in dat de VVD de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van cao’s willen afschaffen. Als je niet ingevoerd bent in het jargon, dan zegt zo’n regel niet zo veel. Maar er gaat een wereld van ellende achter.

Als ik met een werkgeversvereniging een cao afsluit in een sector, bijvoorbeeld de cao Bouw & Infra, dan is die cao op dat moment alleen van toepassing op de leden van die werkgeversvereniging. We willen natuurlijk dat alle werkgevers in de bouw zich aan dezelfde arbeidsvoorwaarden houden. Om die reden leggen vakbonden en werkgevers dan zo’n cao voor aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter AVV. De Minister kijkt of de cao voldoet aan een standaard en geeft dan zijn goedkeuring. Op die manier is er geen sprake van concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers. Iedereen blij.

Maar de VVD wil dat dus afschaffen. Overigens de PVV ook. D66 wil er een tijger zonder tanden van maken. Een serieus probleem op rechts dus. Want wat zeggen alle werkgeversverenigingen nu tegen mij? Als de AVV wegvalt, dan sluiten we geen cao meer af….. zonder uitzondering.

Ik schreef al eerder dat een cao meer regelt dan loon alleen. Ook de loondoorbetaling bij ziekte (vaak 100% in plaats van de wettelijke 70%), de vakantiedagen (meestal meer dan de 20 wettelijke dagen) en pensioen (geen wettelijke regeling voor!) worden in cao’s geregeld. ATV? Bestaat helemaal niet zonder cao’s.

Het niet algemeen verbindend verklaren van cao’s zal dus desastreus zijn voor arbeidsvoorwaarden. En dat vertelt de VVD er niet bij.

Helaas gaan deze verkiezingen niet over dit soort uiterst belangrijke onderwerpen. Het gevaar bestaat dan dat als de stemmen geteld zijn en er op rechts een kabinet komt, dat de AVV niet meer dan een pennenstreek is.

Gelukkig heeft de PvdA precies door hoe dit zit. In het programma van mijn partij zie ik dan ook gelukkig een warm pleidooi voor het behoud terug. En Lodewijk heeft geprobeerd het op de agenda te zetten heb ik gezien. Helaas is het onderwerp blijkbaar niet sexy genoeg. Wedden dat het dat wel wordt als het afgeschaft wordt?