Beantwoording Kamervragen benoeming Jan Bouwens

26 december 2018

Minister Olongren (D66)  heeft de vragen van Attje Kuiken (PvdA) rond mijn benoeming beantwoord. Lees haar antwoorden hier. Verrassend was het niet: de gemeenteraad gaat zelf over de wijze van benoeming en kan  de manier waarop in verordeningen vastleggen. Burgemeester Christiaan van der Kamp slaat de plank dus mis als hij via het AD van 18 december jl laat weten dat de benoeming van plaatsvervangers zonder geheime stemming in strijd met de wet is. Met die uitspraak zouden alle eerdere benoemingen als onwettelijk moeten worden beschouwd en dus opnieuw gedaan moeten worden. Gelukkig is dat niet het geval, het staat de raad vrij om zelf haar wijze van benoeming te bepalen. Dat de burgemeester de benoemingen anders wil regelen staat hem vrij, maar dat hij de benoeming tot een politiek onderwerp wil maken bevalt ons niet. Het voordragen van plaatsvervangers is voor kleine fracties een absolute voorwaarde om het raadswerk naar behoren te kunnen vervullen. Door dat politiek te maken werpt de burgemeester een drempel op die een goede werking van de lokale democratie schaadt. We zullen dan ook na de winterstop het debat hierover in de raad aangaan: als er geen wettelijke bezwaren zijn wordt een plaatsvervanger op de eerstvolgende raadsvergadering zonder geheime stemming benoemd.