Buitensport, voor en door iedereen.

2 februari 2018

De waarde van de sportverenigingen in onze gemeente is groot, zowel voor de sporters als alle andere inwoners die bij de sport betrokken zijn. De gemeente moet naar onze mening daar een stimulerende bijdrage aan leveren in plaats van demotiverende bezuinigingen doordrukken.

Maandag 22 januari is tijdens het politiek café in Reeuwijk-Brug gedebatteerd over het toekomstig sportbeleid in onze gemeente. Opnieuw werd duidelijk dat er grote onvrede is bij de buitensportsportverenigingen over de implementatie van het “harmonisatiebesluit” van vorig jaar januari.

VVD, GL, en PvdA willen naar aanleiding van dit debat de gemeenteraad voorstellen om het harmonisatiebesluit van coalitie en college in te trekken. Een besluit waardoor het afgelopen jaar de communicatie met de sportverenigingen is vastgelopen. Een besluit dat heeft geleid tot sportverenigingen zonder beheerscontract, ontevredenheid over de BTW afhandeling, uitblijven van onderhoudsvergoedingen en uitblijven van de beloofde duurzaamheidsmaatregelen. Er dreigt zelfs een rechtszaak tegen de gemeente.

Wij willen dat in overleg met alle buitensportverenigingen samen, na intrekking van het harmonisatiebesluit, een nieuw plan gemaakt wordt waar de buitensportverenigingen zich in kunnen vinden. De basis daarvoor ligt reeds klaar in een voorstel dat in januari 2017, toen het harmonisatiebesluit genomen werd, is gedaan door de oppositiepartijen. Dat plan willen wij opnieuw aan de orde stellen in de raad van 21 februari.

VVD, GL en PvdA,

Willem Zuiderduyn, Lizette Visscher- de Frankrijker, Robert Smits, Reinoud Doesschot, Alvin Riley en Lisbeth Hertogh- van der Laan.