Door Jan Bouwens op 7 februari 2015

Column: Verkiezingen, stem lokaal

Deze week staat Jan Bouwens in het Bodegraafs Nieuwsblad met een column over de komende verkiezingen en het belang om een lokale kandidaat te kiezen voor het Algemeen Bestuur van het waterschap Rijnland

Eens in de vier jaar staat het werk van onze provincies en waterschappen in de schijnwerpers. Dan wordt terecht de vraag gesteld wat die voor de burgers (kunnen) betekenen. De verkiezingen van 18 maart gaan over de politieke keuzes in de komende vier jaar die vooral in het buitengebied en voor algemene voorzieningen als wegen en waterlopen van belang zijn. Ook de mate waarin wij mogen bouwen wordt door de provincie begrensd. Dit jaar kiezen we voor het eerst voor de vertegenwoordiging in de Provinciale Staten en tegelijk voor de Waterschappen. In Bodegraven-Reeuwijk zijn de waterschappen Hoogheemraadschap Rijnland en Stichtse Rijnlanden een belangrijke overheid. Zij gaan over het plassengebied van Reeuwijk, het waterpeil in de polders, het zuiveren van het afvalwater en het bewaken van de waterkwaliteit voor de waterrecreatie, de zorg voor onze dijken. Het waterbeheer is, vooral door de klimaatverandering, een hele belangrijke taak van de waterschappen.
Voor het Groene Hart en voor Bodegraven-Reeuwijk in het bijzonder heeft Jan Bouwens, ex wethouder en voorzitter van de lokale PvdA, zich kandidaat gesteld voor het Algemeen Bestuur van het waterschap Rijnland. Bij voldoende voorkeurstemmen kan hij zich sterk maken voor uw belang in dit bestuur. Daarom: stem op 18 maart PvdA als uw belangenbehartiger in de provincie en stem voor het waterschap Rijnland op uw plaatsgenoot Jan Bouwens.

Jan Bouwens

Jan Bouwens

Ik ben voorzitter van de afdeling Bodegraven-Reeuwijk sinds maar 2013. Daarvoor al geruime tijd politiek actief geweest als raadslid, fractievoorzitter en wethouder. Mijn ambitie is om van de PvdA B-R een sterke en levende afdeling te maken. Een afdeling waarin de we de sociaal democratische uitgangspunten vertalen naar de lokale politiek. Een afdeling die in

Meer over Jan Bouwens