De Benoeming van Jan Bouwens als commissielid

17 oktober 2018

Jan Bouwens is vorig termijn beëdigd als commissielid voor de PvdA. Bij dit nieuwe termijn dus weer de vraag van de PvdA is om deze voordracht opnieuw te accepteren. Bij aanvraag voor installatie bleek ineens dat er bij een aantal mensen vragen en bezwaren waren ontstaan. Blijkbaar te moeilijk om rechtstreeks met ons te communiceren. De vragen zouden gaan over belangenverstrengeling en integriteit. Na een gesprek met de Burgemeester hebben wij aangegeven graag een onderzoek te willen hebben omtrent deze vragen.

Na de zomervakantie is dit onderzoek gedaan door Bing. Voor ons een helder onderzoek waar zeker verbeterpunten voor de gemeente uit naar voren komen maar mijn inziens geen belemmering om Jan te beëdigen voor het commissie werk.
Gisteravond kwamen we er achter dat de commissie geloofsbrieven al bij elkaar was geweest en dat er over de inhoud die hier besproken is al overleg is geweest binnen de fractievoorzitters van de coalitie? Ons is zelfs gemeld dat het in stemming gebracht gaat worden en er wel eens tegen gestemd zou kunnen worden door de coalitie.

Aangezien stemmen nu een politiek gekleurd en op emotie gebaseerd,  definitief oordeel geeft gaan wij niet mee in het advies om tot stemming over te gaan. Wij vinden dat in het kader van transparantie eerst in de eerstvolgende  openbare commissie vergadering een gedegen gesprek moet worden gehouden over de inhoud van de BING rapporten. Met aanwezigheid van BING om de rapporten toe te lichten en vragen te beantwoorden. Dan laat je zien een open en transparante gemeente te zijn.

Daarom trekken wij de voordracht van Jan als commissielid nu in zodat we Jan in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw kunnen voordragen.