Door Redactie op 1 juni 2016

Democratie is meer dan stemmen tellen

De PvdA Bodegraven-Reeuwijk is geschokt door het gebrek aan democratisch handelen van de coalitiepartijen BBR, CDA, CU en SGP. Dat was dan ook aanleiding voor de voltallige oppositie, die bestaat uit zeven raadsleden, voortijdig de raadsvergadering te verlaten.

 

Met een “slim”staaltje machtspolitiek werd het de PvdA, VVD, D66 en Groen Links onmogelijk gemaakt kritische vragen te stellen aan de verantwoordelijk BBR wethouder. De vragen gaan vooral over wijze van communicatie, openheid en de aanpak in de tijd met betrekking tot het harmonisatieproces buitensportverenigingen.

 

Hoewel dit slecht aangestuurde harmonsatieproces onder leiding van BBR al vier jaar duurt, was de directe aanleiding voor onze vragen: klachten van een vereniging. Die vereniging heeft zich recent rechtstreeks tot de voltallige gemeenteraad gewend in een boze brief. De PvdA, samen met de VVD, D66 en GroenLinks, namen deze klachten serieus en hebben ze besproken met alle bij de harmonisatie betrokken buitensportverenigingen.

 

Vervolgens is met een motie getracht de problemen in een debat met wethouder Leijendekkers van BBR te bespreken Dit op een juiste en democratische wijze en in de raadsvergadering. Daar had Burgerbelang Bodegraven-Reeuwijk geen behoefte aan en nam haar wethouder met een procedurele truc in bescherming. Met deze truc werden de kritische raadsleden monddood gemaakt.

 

Voordat er dus één woord werd gewisseld of kon worden gedebatteerd over de inhoud van de motie is deze weggestemd. Dat gebeurde unaniem door resterende 16 nog aanwezige raadsleden van BBR, CDA, CU en SGP. De indieners van de motie hadden inmiddels de raadszaal verlaten.

 

Het behandelen van de inhoud van een motie in een debat vinden wij de basis voor gedegen democratisch besluitvorming. De wethouder en de haar ondersteunende politieke partijen zien dat kennelijk anders. Dat zal echter niet voorkomen dat er met moties over dit harmonisatieproces kritische vragen worden gesteld. De sportverenigingen zullen we naar vermogen blijven ondersteunen.

Motie_PvdA_GL_D66_VVD_Harmonisatie_Sport