Gefeliciteerd inwoners van Reeuwijk-Brug!

7 februari 2019

Gefeliciteerd,

Inwoners van Reeuwijk-Brug, jullie krijgen je fietspad terug. Gefeliciteerd inwoners van Bodegraven en Gouda die veelvuldig gebruik maken van de voortreffelijke fietsroute langs de Breevaart, dat kan nog steeds.

Na 5 jaar discussiëren, inwonersavonden, enquête, inloopavonden, protesten, debatten, handtekeningenactie, geelgrintveegactie, klankbordgroep, amendementen en inspraakavond is het zover: het fietspad blijft, want fietsen op de weg is daar veel te druk voor.

In oktober ging het bijna fout, een amendement van PvdA en CDA om het fietspad te behouden zou gaan sneuvelen. Geen meerderheid in de Raad. SGP redde de avond: wethouder, onderzoek nu nog eens of er echt geen weg mogelijk is met een fietspad.

Dit was de kentering: een snel doch degelijk onderzoek gaf de uitkomst die u en ik al lang “aan ons water voelden”: eerst verkeersintensiteit omlaag, dan eventueel pas een fietspad opheffen en niet andersom.

Afgelopen woensdag is een nieuw amendement van PvdA en CDA door alle partijen ondersteunt en aangenomen. En een amendement uit de Raad moet opgevolgd worden door het college!

Het amendement luidde, in gewone mensentaal:
1. We kiezen voor behoud huidige breedte weg en fietspad, dus de goedkoopste oplossing.
2. We brengen belijning aan op de weg aan om hem visueel te versmallen.
3. Geen parkeerplaatsen op het vrijliggende pad maar op de weg.
4. Het vrijliggende pad wordt weer ingericht als fietspad.
Vervolgens:
5. Er komen aanvullende maatregelen om de verkeersintensiteit terug te brengen van 7000 naar 4700 auto’s per dag, met alle suggesties die tot nu toe gedaan zijn.
6. We gaan het effect van deze maatregelen meten.
7. Als de verkeersintensiteit is afgenomen tot maximaal 4700 auto’s per dag kunnen we overwegen het fietspad te vervangen door fietssuggestiestroken op de weg.

Maar de onderzoekers zeggen heel terecht: is dat dan nog nodig? Wat ons betreft niet, wij fietsen lekker rustig langs het water en de auto’s rijden op de weg.

PvdA Bodegraven-Reeuwijk, Lisbeth Hertogh