Gelukkig?

2 maart 2018

Geluk, wat een fantastisch onderwerp! Zo vlak voor de verkiezingen. Wie wil er nu niet gelukkig zijn? Het herinnert mij aan het plan herstructurering schulden. Wie wil niet van zijn schuld af? Maar wat heeft het college bereikt? Niets!

Met geluk zijn gelukkig al heel veel mensen in onze gemeente bezig:

  • Basisschooldocenten proberen kinderen tot jonge en gelukkige pubers te vormen.
  • Sportverenigingen die jong en oud het plezier in sport spel bieden. Alhoewel de buitensportverenigingen niet zo gelukkig zijn met dit college.
  • Kerken die zich inspannen voor het geluk en heil van mensen.
  • Cultuur en clubhuizen die een plek bieden aan jong en oud.

En als het mis gaat hebben we het Sociaal Team, Vota, Puree, en vele anderen die mensen willen helpen. Als voorzitter van Puree zie ik de achterkant van de samenleving. Ca 300 langdurig uitkeringsgerechtigden en meer dan duizend mensen die in armoede leven. Ouderen die niet meer aan het werk komen.  Hoe kijken deze mensen aan tegen dit onderwerp? Welke verwachtingen worden daar gewekt en niet ingevuld?

Sinds de scheiding van kerk en staat bemoeit de overheid zich niet meer met het heil van de mensen. Daar is de samenleving en haar instituties voor verantwoordelijk. De gemeente schept voorwaarden, laat ze daar eens echt mee beginnen!

En ophouden met deze goedkope retoriek en roze ballonnetjes zo vlak voor de verkiezingen.

 

Jan Bouwens