Door Han Koevoets op 21 mei 2014

Goed bezette thema avond Europa Water en Milieu

Vorige week vrijdagavond werd in het gemeentehuis twee boeiende presentatie gegeven over Europa. Leo de Vrees heeft gewerkt in Brussel, hij kon beeldend uitleggen hoe het “werkt” in Brussel. Daarbij werd alles in het juiste perspectief geplaatst en blijkt dat het er toch anders uitziet dan de vaak negatieve en soms cynische informatie die op je afkomt. Zeer boeiend waren de verhalen over het water. De Europese zeeen die belast worden door alles dat via het oppervlaktewater de zee bereikt, maar ook gedumpt door schepen, eisen een strikt en overkoepelend beleid. Het blijkt een gevecht voor het behoud van een gezond en goed milieu tegen nieuwe ontwikkelingen. Vezels van kleding verdwijnen via het afvoerputje in zee, dat is heel veel. Vragen uit de zaal kwamen over de gevolgen van de steeds en in hoog tempo voortschreidende technologieen en medicijnontwikkelingen.

Werkzaam bij de Stichtse Rijnlanden, het waterschap oostelijk van de sluis in Bodegraven tot Duitsland, gaf Kees van Vliet een gepassioneerde en boeiende presentatie. Het oppervlakte water in onze directe leefomgeving ondervindt grootschalige verbeteringen dankzij regels uit Brussel. Er zijn doelen gesteld om het water schoon te krijgen via verbetering van de bodem en oevers. Eens in de zes jaar wordt het bereikte resultaat gemonitoord en de tabellen die werden getoond gaven een prachtig beeld van de inmiddels bereikte resultaten. Na afloop gaf Jan Bouwens, voorzitter van de lokale PvdA, een samenvatting en wees evenals beide gastheren nogmaals op het belang van Brussel voor Nederland. Op 22 mei 2014 kan gestemd worden voor het Europees Parlement. Het is een van de grootste democratische stemmingen ter wereld: 400 miljoen inwoners van de EU kunnen hun stem uitbrengen voor een nieuw Europees Parlement (EP). De kiesgerechtigde Nederlanders bepalen wie tot 2019 namens Nederland de 26 zetels in het EP gaan innemen

Han Koevoets

Han Koevoets

  Sinds 1976 ben ik lid van de PvdA omdat de sociaal democratische principes mij dicht aan het hart liggen. Hoewel het pvda-schip niet altijd mijn koers vaart is dit grondprincipe nooit los gelaten. De tijdmomenten na WOII gaven vaak aanleiding hierin mee te bewegen. Progressie gaat gepaard met up en downs en ik heb

Meer over Han Koevoets