Door Lisbeth Hertogh op 25 juni 2017

Grote tekorten in het Sociaal Domein in het eerste kwartaal van 2017.

Of in gewone mensentaal: nu blijkt plotsklaps dat we dit jaar 1,6 miljoen tekort gaan komen voor onze Jeugdhulp en voor de mensen met een uitkering. Zonder enige waarschuwing vorig jaar is dit nu opeens de realiteit.

Wat is er aan de hand: onze wethouder heeft de afgelopen jaren systematisch geweigerd de noodzakelijke bedragen voor de Jeugdhulp en de Participatie van werklozen in de begroting te reserveren. De Gemeenteraad werd afgescheept met een totaalbedrag voor het Sociaal Domein en de mededeling dat de Jeugdhulp voor de helft goedkoper kon en dat het aantal bijstandsuitkeringen zou halveren. Helaas heeft de wethouder verzuimd te erkennen dat het aantal uitkeringsgerechtigden al jaren stijgt in plaats van daalt, de realiteit is nu 294 (en dat gaat helaas door), de verwachting was een daling naar 178. Het verschil is zo groot is dat we dat natuurlijk niet kunnen betalen van het gereserveerde geld.

Nog schrijnender is de situatie bij de Jeugdzorg. Dat moet echt nog veel goedkoper kunnen is het uitgangspunt, maar alleen dat “wensen” is geen argument om de begroting maar zo laag mogelijk in te steken, lager dan de middelen die de gemeente hier voor krijgt. Daar hadden we dus moeten bijplussen, dat belang is toch te groot om mee te goochelen?

En nu barst de bom: plotseling blijkt dat het allemaal niet zo goed gaat als het college wenst, en dus moeten we de broekriem maar aanhalen. Over de rug van onze Jeugd en onze langdurig werklozen. Nu stelt hij maatregelen voor als het schrappen van de plaatsen voor beschut werk en het invoeren van een budgetplafond voor de verwijzing door de huisartsen naar specialistische hulp. Laten we de kanslozen op de arbeidsmarkt en onze jeugd met ernstige problemen nu eerst het kind van de rekening worden?

Lisbeth Hertogh

Lisbeth Hertogh

Ik ben Lisbeth Hertogh – van der Laan en de PvdA is mij met de paplepel ingegoten. Mijn oma en opa, mijn oom en tante en mijn ouders waren lid zolang ik me kan herinneren. Tante ook actief als gemeenteraadslid in Gouda en later in Reeuwijk. Het is gewoon mijn partij. Natuurlijk ben je het

Meer over Lisbeth Hertogh