12 maart 2015

Jan Bouwens kandidaat voor het bestuur van het Waterschap Rijnlanden.

Hij staat voor een duurzaam Groene Hart. Goed en betaalbaar waterbeheer. Eerlijke en solidaire lastenverdeling.

Het waterschap dichtbij.

In zijn periode als raadslid en wethouder voor de PvdA en voorzitter van Stichting Puree heeft Jan Bouwens veel kennis opgedaan over het mooie weide en plassengebied in het Groene Hart met daarin de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het belang van schoon en voldoende water, van goede dijken en efficiënte maatregelen om klimaatverandering op te vangen is hem dan ook glashelder.

Op peil brengen.

Dit is de titel van het programma waarmee de PvdA de waterschap verkiezingen in gaat. Het peil ligt in ons gebied gevoelig. Agrariërs willen het juiste peil voor een goede bedrijfsvoering, de natuur wil het juiste peil voor een gevarieerde biotoop, woningbezitters willen geen paalrot of grondwater onder hun woning. Het vinden van de goede balans is belangrijk. Kennis van het gebied, bewoners en bedrijven is daarvoor een vereiste.

Goed waterbeheer kost geld.

Het profijtbeginsel (je betaalt voor wat je krijgt en dus ook voor wat je veroorzaakt) en eerlijke en solidaire lastenverdeling (wie het niet kan betalen krijgt kwijtschelding) is voor Jan Bouwens belangrijk. Ook het principe dat de vervuiler betaalt is leidend, maar pas na goed onderzoek naar de bron van de vervuiling. Het terugdringen van vervuiling, bijvoorbeeld microplastics, medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen, verdient grote aandacht.  Schoon water, vrij van blauwalg, is van enorm belang voor recreanten en sportvissers. We moeten bouwen duurzaam en met de natuur aan een duurzaam waterbeheer.

Stem op 18 maart op de PvdA en met uw stem op lijst 11 van Waterschap Rijnlanden op Jan Bouwens.