Door Lisbeth Hertogh op 14 november 2015

Kanniewaarzijn!

Een overschot van bijna 1,5 miljoen op de gemeentebegroting volgend jaar, zo luidde de ronkende tekst in de prachtige meerkleuren versie van de gemeentebegroting op 1 kantje die in de lokale media verscheen. Jammer dat ons college, dat vorig jaar zo deemoedig aangaf dat de gemeente er financieel inderdaad erg slecht voorstaat nu al weer overgaat in de aloude stand: hoera de begroting sluit, en we houden zelfs over.Dat is toch opmerkelijk. We zijn opeens een rijke gemeente? Natuurlijk de gemeente heeft de Fuut overgedaan aan vrijwilligers, zette de bibliotheek in Reeuwijk op de tocht. Laat de straten begroeien met onkruid door bezuinigingen op het onderhoud en zet alle sportverenigingen en culturele clubs op scherp: wanneer slaat de kaasschaaf toe.

Is het tij daardoor definitief gekeerd? Natuurlijk niet. Dit bericht is gewoon maar de helft van de waarheid. Inderdaad, volgend jaar houden we met straf bezuinigen wat geld over. Maar dat is dan ook heel erg hard nodig om serieus werk te maken van het aflossen van onze schulden. Onze gemeente heeft een schuld van om en nabij 150 miljoen euro en een lege spaarpot, daarmee staan we in de top vijf staan van de armste gemeenten. Over dit bedrag betalen we jaarlijks bijna 5 miljoen euro aan rente.

Maar de PvdA betwijfelt of dat overhouden van die 1,5 miljoen zal gaan lukken. Er wordt veel te rooskleurig begroot dat we komend jaar wel bouwgrond gaan verkopen tegen fikse prijzen en er wordt onterecht stevig bezuinigd op de zorg en op de arbeidsparticipatie.

Het is dus niet waar, we hebben geen overschot, hoogstens een iets lagere torenhoge schuld!

 

Lisbeth Hertogh

Lisbeth Hertogh

Ik ben Lisbeth Hertogh – van der Laan en de PvdA is mij met de paplepel ingegoten. Mijn oma en opa, mijn oom en tante en mijn ouders waren lid zolang ik me kan herinneren. Tante ook actief als gemeenteraadslid in Gouda en later in Reeuwijk. Het is gewoon mijn partij. Natuurlijk ben je het

Meer over Lisbeth Hertogh