1 juli 2017

NAJAARSBEATS afgedaan, wie gooit nu zomaar zoveel jonge vrijwilligers aan de kant?

In 1x teniet gedaan

Datgene waar een grote groep jongeren voor heeft gestreden is in 1x teniet gedaan. Wat ooit als actie is ontstaan heeft zich snel een plaats verworven als Klassieker op de Najaarsmarkt. En dat is toch wat we willen: initiatieven uit onze samenleving die gewaardeerd worden! De jongeren van “SSCB (Stichting Sociaal & Cultureel werk Bodegraven)- De Zon” dachten nog te onderhandelen over het organiseren van de Najaarbeats terwijl de pacht allang door de ECB (Evenementen Commissie Bodegraven) was uitgegeven aan een commerciële partij.

Van leuk jongereninitiatief naar commerciele machtsgreep

Zeer onverwachts kreeg de Zon dit voorjaar te horen dat de Najaarsbeats niet meer te realiseren was op de bestaande manier. Toen de Najaarsbeats voor het eerst werd georganiseerd liet dit zien dat het voorzag in een grote behoefte van jeugd. Het jaar daarna hebben de jongeren het in samenwerking met de Hoek georganiseerd. Een heel leuke samenwerking waar echter te weinig broodwinning in zat voor de Hoek. Deze stapte er dus ook uit. Op dat moment is de SSCB-De Zon er in gestapt. Samen met de jongeren is het concept verfijnt en werd ook het risico gedragen. Het mooie van dit alles was dat

 • organisatietalent de mogelijkheid kreeg om een evenement voor en door jongeren te organiseren;
 • de plaatselijke dj’s die in De Zon oefenen de kans kregen om te draaien;
 • doordat het georganiseerd werd door vrijwilligers en er dj’s voor weinig/niets draaiden er relatief weinig kosten waren. Met gevolg dat de kosten van frisdrank laag konden blijven. Er was tenslotte geen winstoogmerk. Trekt weer jeugd aan!
 • doordat de jeugd elkaar allemaal kent weten ze ook waar vraag naar is

 

Over de rug van i.p.v. samen

Er kwam toch nog overleg in het voorjaar, maar achteraf gezien ging dit dus nergens meer over. De pacht was dus al voor 6 jaar uitbesteed en de jongeren mochten als vrijwilligers evt. “helpen achter de bar“, meer zat er niet in. Dit is niet echt de reden dat zoveel vrijwilligers met zoveel passie wilden helpen met de Najaarsbeats. Het commentaar “het zal de jeugd een worst wezen “ is dus ronduit beledigend naar de jeugd en ook dus voor het publiek wat er hoort te komen.

 

Open vragen…..:

 1. Waarom is de SSCB niet mee genomen als serieuze kandidaat bij de aanbesteding?
 2. Waarom ging de ECB uiteindelijk toch nog in gesprek met de SSCB-De Zon als ze weten dat ze niets meer te bieden hebben?
 3. Hoe kan het dat een ECB-lid de aanbesteding heeft “gewonnen”?
 4. Wie gaat nu bepalen wat er op dit plein moet komen, een oudere, een buitenstaander?
 5. Hoe kunnen commerciële bedrijven dezelfde prijs voor frisdrank bieden?
 6. Hoe weet de ECB de jeugd die kan draaien te bereiken?
 7. Waarom wordt aan de gemeenteraad verteld dat alles nu toch goed geregeld is?