Door Lisbeth Hertogh op 19 januari 2017

Reeuwijk-brug heeft nu een randweg en kreeg er een rampweg bij cadeau

In de raadscommissie van dinsdag 17 januari hebben we het Verkeerscirculatieplan (VCP) van Reeuwijk- Brug geëvalueerd. De PvdA heeft er, op verzoek van het wijkteam, op aangedrongen dat de totale evaluatie binnenkort opnieuw op een inwonersavond besproken wordt. 80 % Van het doorgaande verkeer blijkt nu over de Randweg te gaan, nog 20% te gaan. Mooi resultaat. Maar dat heeft natuurlijk wel wat gekost: bijna 20 miljoen aan belastinggeld. Voldoende om al onze buitensportclubs 40 jaar te blijven bekostigen…

Om het verkeer de Randweg op te krijgen is de kortere route door het dorp aangepast. En daar wringt het op dit moment. Een overzichtelijke straatweg met fietspad en voetpad, met stoplichten op alle kruispunten is veranderd in een rampweg met zoveel mogelijk onduidelijke verkeerssituaties om het autoverkeer te ontmoedigen. Met als argument dat dat zo moet als je er een 30 km. weg van wilt maken. Dat is niet waar. Een 30 km weg kan je ook helder en strak inrichten met behoud van een reeds aanwezig fietspad. Je kan dat fietspad niet eisen bij de nieuwbouw van een weg, maar daar is in ons geval geen sprake van. Het gaat er uiteindelijk alleen maar om dat je de vaart uit het autoverkeer haalt. En dan liever met stenen dan met fietsers…..

Er is een strategisch belangrijk punt vergeten: als we het dorp uit willen moeten we allemaal, fiets, wandelaar, automobilist of buspassagier, over de Raadhuisweg en/of de Zoutmansweg het dorp uit!

Gebleken is dat wij als inwoners over de huidige inrichting zeer ontevreden zijn. Dit werd nu ook eindelijk breed gedeeld door alle fracties.

Uit de inwoners zijn zoveel reacties gekomen dat de verwerking 3 maanden heeft gekost. Er zijn al wat kleine aanpassingen gedaan, hoofdlijn van de nog uit te voeren maatregelen zal moeten zijn:

  1. Beveilig alle fiets- en voetgangersoversteekplaatsen met duidelijk overzicht, zebra’s en waar echt nodig stoplichten. Ook op de Randweg.
  2. Het “gele pad van alles” moet weer gewoon het fietspad worden, fietsers zijn geen verkeersremmers. Hiermee verdwijnen de rare oversteekplaatsen bij het begin en het eind dorp en bij het MFA-bruggetje
  3. Uniforme, forse, alternerende wegversmallingen die de snelheid er effectief uithalen.
  4. Parkeren alleen in parkeervakken die nog aangebracht moeten worden, op voldoende afstand van de wegversmallingen en de kruispunten zodat er goed overzicht blijft.
Lisbeth Hertogh

Lisbeth Hertogh

Ik ben Lisbeth Hertogh – van der Laan en de PvdA is mij met de paplepel ingegoten. Mijn oma en opa, mijn oom en tante en mijn ouders waren lid zolang ik me kan herinneren. Tante ook actief als gemeenteraadslid in Gouda en later in Reeuwijk. Het is gewoon mijn partij. Natuurlijk ben je het

Meer over Lisbeth Hertogh