13 april 2017

Sinterklaas in April?

Woensdag besluit de Raad over de de plannen die onze wijkteams met de gemeente gemaakt hebben om de buitenruimte in de verschillende kernen te verbeteren. Dan denk je, mooi, de wijkteams hadden een budget en leveren nu de plannen om dit uit te geven, maar wat heeft de gemeenteraad daar eigenlijk mee te maken?Dat zit zo: onze wijkteams doen fantastisch werk en verdienen de mogelijkheid om middelen te krijgen om in hun wijk de buitenruimte aan te pakken. De PvdA ondersteunt dit van ganser harte. Maar onze inzet om duidelijkheid in de begroting te krijgen hoe de wijkteams dit budget mogen besteden is nooit gehonoreerd. In tegendeel, omdat het voor de teams onduidelijk was waaraan het geld besteed kon worden is het niet uitgegeven. En omdat het geld niet uitgegeven is zijn de wijkteams het jaar daarop gekort.

En vervolgens wordt er onder leiding van Burgerbelangen een motie ingediend om alle wijkteams een cadeau te geven. Ze mogen iets wensen voor de buitenruimte in de wijk. Kijk, en dat is een sigaar uit eigen doos. Sterker nog, nu willen de indieners in de gemeenteraad ook nog het laatste woord om de voorgestelde plannen goed- of af te keuren. En dat is in onze ogen betuttelend en lijkt op gebrek aan vertrouwen.

Hopelijk is de uitkomst van de discussie dat we hiervan leren dat de wijkteams weer een redelijk budget krijgen, met heldere kaders en dat we ze de verantwoordelijkheid geven dit te besteden voor hun kern of wijk. De PvdA zal hier een motie voor indienen.