Door Jan Bouwens op 11 februari 2017

Terug in de politiek.

Afgelopen donderdag mocht ik weer aanschuiven bij de maandelijkse inspraakvergadering. Het was als thuiskomen. Niet alleen de onderwerpen (Markthof en Centrumontwikkeling) waren mij vertrouwd maar ook de manier van discussiëren bleek in 10 jaar niet veel veranderd. Bijzonder vond ik de toespraak van dhr. Straathof die namens de bewoners van de Bodelograve zijn verontrusting uitsprak over de bouwplannen in de voormalige tuin van Gehsel Grothe. Hij had zich goed voorbereid en nam de tijd om zijn mening over het bestuur van ons dorp uit de doeken te doen en schuwde duidelijke taal niet. Ik vond het verfrissend en heb dat ook gezegd.

De PvdA, mijn partij, zal in de komende verkiezingen verlies gaan lijden. Bestuurlijk heeft dit kabinet van VVD en PvdA het in mijn ogen heel goed gedaan. De PvdA is over haar eigen politiek belang heen gestapt en heeft samen met VVD gezocht naar oplossingen. Daar gaat een stevige politieke afrekening op volgen, want de PvdA heeft te weinig terug gegeven dat ze oor en oog heeft gehad voor de zorgen en gevoelens van mensen. Ook in onze Gemeente spreken we over de participatiesamenleving, maar bestuurt de coalitie van bovenaf: “Wilt u afronden, u had eigenlijk maar 5 minuten!” Maar dhr. Straathof liet zich niet imponeren en maakt zijn verhaal af. Dapper!

Ik heb in de periode 2002-2006 als raadslid en daarna in de vier jaar als wethouder veel geleerd. Vanaf 2010 heb ik in lokale maatschappelijke organisaties (Puree, Vota, Lions) mijn draai gevonden. Dichterbij de mensen, dichter bij hun zorgen en vragen. En nu weer terug in de politiek omdat uiteindelijk dáár de vraagstukken tot een oplossing moeten komen. Deze tijd vraagt om een sterke democratie, ook lokaal. We spreken over de kracht van de samenleving, maar benutten haar nog te weinig. Die vernieuwing willen wij als PvdA lokaal bevorderen. Daarom ben ik weer terug!

Jan Bouwens, PvdA Bodegraven-Reeuwijk

Jan Bouwens

Jan Bouwens

Ik ben voorzitter van de afdeling Bodegraven-Reeuwijk sinds maar 2013. Daarvoor al geruime tijd politiek actief geweest als raadslid, fractievoorzitter en wethouder. Mijn ambitie is om van de PvdA B-R een sterke en levende afdeling te maken. Een afdeling waarin de we de sociaal democratische uitgangspunten vertalen naar de lokale politiek. Een afdeling die in

Meer over Jan Bouwens