Door Redactie op 7 mei 2014

Thema avond Europa Water en Milieu

Op 22 mei 2014 kan gestemd worden voor het Europees Parlement. Het is een van de grootste democratische stemmingen ter wereld: 400 miljoen inwoners van de EU kunnen hun stem uitbrengen voor een nieuw Europees Parlement (EP). De kiesgerechtigde Nederlanders bepalen wie tot 2019 namens Nederland de 26 zetels in het EP gaan innemen.

Om dit belang te onderstrepen organiseert PvdA Bodegraven-Reeuwijk in samenwerking met de VVD, D66 en GroenLinks op 16 mei aanstaande om 20.00 uur een Europa Avond in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk. Iedereen is van harte welkom daarbij aanwezig te zijn.

Twee bijzonder aansprekende presentaties zullen een beeld geven van het belang van Europa voor Water en Milieu en vanzelfsprekend voor onze gemeente. Daarnaast wordt een kijkje gegeven in de Europese keuken hoe een Europese commissie werkt aan een verbetering van het milieu.

Leo de Vrees

Leo de Vrees zal in eerste instantie op deze europa avond het woord nemen. Hij heeft de afgelopen 4 jaar vanuit de Europese Commissie, DG Milieu zich bezig gehouden met de bescherming van de Europese zeeën. Ook de aanpak van de verontreiniging van de zee door plastic afval was een van zijn onderwerpen. Vanuit de directe praktijk kan hij ook vertellen hoe de Europese commissie werkt aan een beter milieu voor u en uw Europese medeburgers.

Kees van Vliet

Aansluitend zal Kees van Vliet een presentatie geven over het belang van schoon en gezond water in Europa. Hij is als hoofd planvorming werkzaam bij het waterschap De Stichtse Rijnlanden en betrokken geweest bij de uitwerking van de Europese Kaderrichtlijn Water in het beheergebied van het waterschap. Bodegraven-Reeuwijk is afhankelijk van dit waterbeheer en dit onderwerp raakt direct onze omgeving.

Na afloop van deze twee voordrachten is er tijd om een discussie te voeren over het belang van Europa voor onze gemeente en op welke wijze onze politici hier aandacht aan besteden.

plastic in zee

Ook al zie je het niet, wil niet zeggen dat het er niet is.