Transparantie

28 maart 2018

De verkiezingen zijn achter de rug. Winst voor de VVD, verlies voor BBR. Op de Facebook pagina’s worden kiezers bedankt of aangekondigd dat er nagedacht gaat worden. Maar wat gaat er nu gebeuren?

De VVD heeft als overwinnaar een verkenner benoemd die met alle fracties gesprekken gaat voeren. Met als uiteindelijk doel een nieuw college te vormen dat kan rekenen op voldoende steun uit de gemeenteraad. Die gesprekken zullen in eerste instantie gaan over de vraag of partijen zich kunnen vinden in elkaars verkiezingsbeloften, waarbij de VVD vanzelfsprekend de richting aangeeft. Op de achtergrond speelt gelijk de vraag wíe het nieuwe college zouden kunnen gaan vormen. De meeste politieke partijen hebben aangegeven wie hun eventuele wethouders kandidaat zou kunnen zijn. Het spel van praten, nog eens praten, aftasten en aanvoelen gaat zich in de komende weken in de politieke speelveld voltrekken.

De kiezers mogen er natuurlijk, in het verlengde van de verkiezingsbeloften, van uitgaan dat de belangrijke zaken die aan de orde komen, evenals de voortgang, ook weer gewoon op social media verschijnt. Ook onze lokale krant mag verwachten dat zij persberichten kunnen plaatsen om de kiezers op de hoogte te houden. Onze partij heeft er alle vertrouwen in dat transparantie hoog in het vaandel staat van de onderhandelende partijen die de komende vier jaar onze gemeente gaan besturen. De opkomst in Bodegraven-Reeuwijk was hoog met 61,3%. Belangstelling is dus zeker.

Jan Bouwens
Afdelingsvoorzitter PvdA Bodegraven-Reeuwijk