Door Redactie op 7 maart 2014

Vertragingstactiek college en coalitiepartijen

Gisteravond heeft onze fractie samen met GroenLinks geprobeerd duidelijkheid en openheid te krijgen over onze sportvoorzieningen. De beide fracties hebben een brandbrief opgesteld en wilde deze bespreken in de Raad. Helaas was de Burgemeester niet genegen hier ruimte voor te geven. Ook een poging om een geheime Raadsinformatie brief openbaar te maken stuitte op onwil van het college en de coalitiepartijen. De Brandbrief zal nu ingediend worden als een schriftelijke vraag, waardoor er uiteraard pas na de verkiezingen duidelijkheid komt.

Doordat de geheimhouding niet is opgeheven kunnen we nu helaas de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk niet duidelijk maken wat de stand is omtrent de de binnensport accomodaties. Ook kunnen we nu geen update geven over onder andere zwembad de Fuut. Het college heeft zijn uiterste best gedaan om alles rondom de sportaccommodatie zo ondoorzichtig mogelijk te houden waardoor er pas na de verkiezingen echt met duidelijkheid komt.

Waarom al deze schimmigheid? Zou de financiële toestand waar het huidige college ons in heeft gebracht soms zorgen voor de noodzaak heel impopulaire maatregelen te nemen? Zo vlak voor de verkiezingen komt het uiteraard heel slecht uit om te vertellen dat bijvoorbeeld zwembad de Fuut dicht moet of/en wellicht een sporthal moet sluiten. De onwil om duidelijkheid te verschaffen doet het ergste vrezen…..

Brandbrief Sport