24 oktober 2016

Vragen over Verkeerscirculatieplan Reeuwijk-Brug

De PvdA heeft heel veel reacties gehad op de stukken over het verkeercirculatieplan in Reeuwijk-Brug. Zowel de website als het stukken in de locale media leverden een reeks vragen op die we in een stuk hebben verzameld en die nu bij het college liggen om beantwoord te worden. Op 31 oktober bespreken we met de inwoners nog een keer onze verkeerssituatie in ‘De Brug’  (aanvang 19:30) en op 15 november gaat de raad die evalueren. Inspraak hiervoor is mogelijk op woensdag 9 november (24 uur van te voren bij de griffie melden!).

technische vragen nav reacties