Wanhopige sliding van BBR-wethouder. 

26 februari 2018

In het politiek debat van 22 januari in Reeuwijk, kwam uit het publiek de vraag: kan de Raad het harmonisatie-voorstel van de BBR-wethouder niet terugdraaien, de relatie van de wethouder met alle buitensportclubs is slecht. De raadsleden die een jaar geleden tegen gestemd hebben, hebben dit voorgelegd aan de Raad op 21-2-2018, 25-1 lukte niet meer. Zonder succes, de coalitie stemde tegen. De reactie van de BBR wethouder was een wanhopige sliding met een poging om de schuld en de verantwoordelijkheid bij de sportclubs en de oppositiepartijen neer te leggen. Jammer en onbegrijpelijk. Als je fout zit moet je gewoon even in de schaduw blijven of publiekelijk erkennen dat er vanaf de start van het harmonisatieproces in 2012 veel fouten zijn gemaakt.

De 2 BBR-wethouders, Mevr. Verkley en Mevr. Leijendekkers zijn de bestuurders en dus de professionals die vanaf de eerste dag aan het roer stonden. Uiteraard zijn zij volledig verantwoordelijk voor de aanhoudende problemen. In vogelvlucht:

  • Slechte begeleiding door de toenmalige BBR-wethouder bij de gesprekken met alle lokale stichtingen in de beginjaren, 2012-2013. Gevolg: geen besluit over harmonisatie.
  • De Reeuwijkse stichtingen zijn in 2014 verzocht een voorstel voor een koepelorganisatie op te stellen. Dat voorstel kwam er en werd door de wethouder afgewezen. Gevolg: eerdere afspraken over de bezuinigingen vervallen, maar de bezuinigingen worden toch doorgevoerd. Gevolg: er dreigt nu een proces.
  • De sportadvies-commissie wordt onvoldoende ondersteund om het harmonisatieproces vlot te trekken. Gevolg: zij stopt met haar activiteiten.
  • Het contract met stichting sportpark Groene Zoom wordt te laat opgezegd. Gevolg: er dreigde een proces en de gemeente neemt hoge beheerskosten voor haar rekening.

Na een roerige aanloop drukt de wethouder, gesteund door de coalitie in januari 2017 een harmonisatiebesluit door. BBR, de partij van wethouder Leijendekkers, vond het nodig de tirade die zij hield in de Raad te publiceren. Een tirade die al in haar tasje zat, en geen rectie op ons gesprek in de raad en onze vragen. BBR vindt het ook nodig dit stuk aan te vullen met een quote waarin de oppositie wordt weggezet als nietsnutten en jokkebrokken. Hiermee is aangetoond dat er geen gesprek kan plaatsvinden met deze wethouder. Dit geldt trouwens ook voor de buitensportclubs.

BBR heeft het al 8 jaar voor het zeggen in dit dossier. Eerst Wethouder Verkley en nu wethouder Leijendekkers, maar doet er zelf niets aan, de werkelijkheid is:

  • In de aanloop naar dit besluit de oppositiepartijen VVD, D66, GL en PvdA een uitgebreide poging gedaan hebben een ordentelijk proces in te richten met alle clubs samen, dit is genegeerd door de BBR-wethouder. We zijn zelfs weggelopen uit de raadsvergadering toen BBR ons monddood maakte door het ons onmogelijk te maken hier in het openbaar over te spreken.
  • Door ons voortdurend is gewezen op de noodzaak van gesprek met alle partijen samen als je de onkostenvergoedingen aan alle partijen wilt harmoniseren.
  • Al eind 2016 alle, Reeuwijkse én Bodegraafse, clubs erg boos werden, en zelf een debatavond hebben georganiseerd en raadsleden daarvoor had uitgenodigd. Uitkomst was de vraag aan de politiek om het besluit op te schorten en de clubs gezamenlijk de kans te geven met een oplossing te komen. Toen dit weer achteloos door BBR-wethouder en de Coalitiepartijen werd genegeerd, heeft elke club een boze brief geschreven die u nu nog op de gemeentelijke website kan inzien.
  • De uitvoering in 2017 niet een gewenningsjaar betrof, maar een jaar consolidatie van de onderhoudsvergoeding, om aan de nieuwe contracten te werken voor de jaren daarna. Deze contracten hebben de clubs nog steeds niet gezien, trouwens de wethouder hebben ze ook niet gezien in 2017 want die heeft een jaar met de handen in het haar gezeten…!

Daarnaast wordt nog aan 2 andere zaken gerefereerd door de wethouder:

  1. De vertraging wordt toegeschreven aan vragen over de duurzaamheid. Maar het opzetten van een duurzaamheidsprogramma heeft niets te maken met de harmonisatie want dat programma geldt voor elke non-profitorganisatie.
  2. Veelvuldige inschakeling van adviseurs en onvoldoende sturing op fiscale zaken die bekend waren voor het harmonisatiebesluit. Gevolg: nu al een kostenoverschrijding. Geen probleem voor de gemeente: dat betalen we uit de opbrengsten van de harmonisatie. Dus toch een bezuiniging!

En gelukkig, iets dat klopt, er is geen rechtszaak. Nee, die is alleen nog maar aangekondigd.

Kortom, de oppositie heeft alles gedaan wat in haar vermogen lag om dit proces op de rails te krijgen. Want wij staan voor een faire harmonisatie en een vooruitstrevend sportbeleid. Nu zijn de clubs de dupe! Allemaal, de Bodegraafse en de Reeuwijkse samen!