Wat willen we zijn?

20 april 2019

Deze vraag stond afgelopen woensdag centraal in de vraag hoe we als gemeente om willen gaan met de woningbouw in de toekomst. Tot 2024 kunnen we nog vooruit maar voor de periode daarna moet er een keuze gemaakt: gaan we naar buiten of omhoog? Na een uitstekende ambtelijke presentatie en veel informatie over de stand van zaken en plannen komt de belangrijke vraag op tafel: wat willen we zijn? Willen we rustig en  groen, dynamisch of duurzaam en efficiënt zijn als gemeente? In mijn woorden: hoeveel  dynamiek willen we, een klein beetje of meer? Durven we mee te gaan in de dynamiek zoals we die zien in Woerden, Alphen en Gouda met hun hoogbouw langs het spoor? Of blijven we het rustige dorp in het Groene Hart gericht op de woonwensen van onze eigen bevolking? De gemeenteraad voelde het dilemma, wat je ook kiest, niemand zal er tevreden over zijn. En dus zoekt de raad naar een uitweg: er moet een stappenplan komen, een procesvoorstel, er moet eerst meer onderzocht worden over de toekomstige mobiliteit, over de gewenste recreatie, over veranderingen in de gezinssamenstelling, over woonwensen van onze inwoners. Natuurlijk bepleitten  enkele partijen dat we het aan de burgers moeten vragen: participatie is het politieke mantra van deze tijd. Een andere partij bepleit dat eerst het vraagstuk van de huisvesting van Bodegraafse jongeren moet worden opgelost. Het lijkt wel verkiezingstijd.

De raad deinsde zichtbaar terug voor die belangrijke vraag: wat willen we zijn? Durven we het aan om het groen of de hoogte in te gaan of moet het dorps en laag blijven? Een partij wil niet dat we het afvoerputje van de regio worden als we meer gaan bouwen. De PvdA is helder: deze gemeente moet haar sterktes benutten. Ondanks de malaise op de woningmarkt is het aantal inwoners vanaf 2011 met 5% toegenomen. Door haar gunstige ligging en goede voorzieningen floreert de gemeente als geheel en kunnen we voorzieningen in stand houden. Durf te bouwen aan je toekomst. Waar, wat en wanneer moet natuurlijk onderzocht worden. Geen kern is hetzelfde, participatie en maatwerk blijft nodig. Raad: verschuil je niet achter meer (kostbaar) onderzoek of burgerparticipatie, durf te kiezen. Ik ben het eens met gastspreker Rob Passchier: de tijd dringt.

Met vriendelijke groet,

Jan Bouwens (commissielid)