Door Jan Bouwens op 26 maart 2017

WE GAAN DOOR!

Stoelen tekort bij de afdelingsvergadering van de PvdA op 23 maart.

Op een meer dan goed bezochte leden vergadering is teruggekeken op de afgelopen verkiezingen, maar vooral gekeken naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA Bodegraven-Reeuwijk merkt een duidelijke behoefte aan een meer links progressieve koers in onze gemeente en wil daar in de komende verkiezingen inhoud aan geven. Onze bestuursleden Hans Crombeen (in het dagelijks leven cao onderhandelaar voor FNV) en Peter Kleiweg (in het dagelijks leven operationeel manager bij NS) gaan onderzoeken hoe die samenwerking vorm kan krijgen. Fusie met andere partijen of oprichting van een nieuwe lokale partij op links ligt voor 2018 niet in de bedoeling. Niet alleen is de tijd daarvoor te kort, het is ook de vraag of een nieuwe politieke partij in onze gemeente het antwoord is op de vraag. Intensieve samenwerking is wel noodzakelijk, en daar zijn we naar op zoek.

In deze tijd van besturen van onderop is het belangrijker dat we goed zijn aangehaakt bij de mensen en hun belangen en behoeften. Om die reden zal de PvdA dan ook een initiatief inbrengen om voortaan de commissievergaderingen in de kernen te doen, daarbij de lokale deskundigen te betrekken en de agenda af te stemmen op de behoefte daar.

We moeten het ijzer smeden nu het heet is want de belangstelling voor de politiek is hoog. De opkomst voor de TK verkiezingen, 83% in onze gemeente, maakt dat duidelijk. In onze campagne zullen we die belangstelling ook aangrijpen om nieuwe lokale thema’s en doelgroepen op de kaart te zetten. Daarbij zullen we gebruik maken van de sociale media, maar ook van onze lokale en regionale kranten.

Er is natuurlijk ook teruggekeken op de, voor de PvdA zo rampzalig verlopen, TK verkiezingen. Het doet zeer dat de het effectieve beleid dat VVD en PvdA hebben gevoerd en dat nu leidt tot een aantrekkende economie en een stevig overschot op de begroting, niet is beloond door de kiezer. De winnaars CDA, D66, GL en VVD (ook tien zetels verloren!), gaan nu de tijd gaan nemen om de buit te verdelen en om hun achterban tevreden te stellen. De belangen (klimaat, voltooid leven) liggen ver uiteen. Deelname aan de regering kost je zetels geven we alvast maar als waarschuwing mee. Ondanks het verlies is de energie in de lokale PvdA is er niet minder om. Integendeel, het verlies inspireert en zet aan tot vernieuwing.

 

We roepen iedereen op die het hart op de linker plaats heeft en die een meer progressieve koers wil in onze gemeente zich bij ons aan te sluiten. Laat van je horen, steek de handen uit de mouwen en kom in actie als commissielid, steunfractie of gewoon als meedenker. Samen staan we sterk.

 

Jan Bouwens

Jan Bouwens

Ik ben voorzitter van de afdeling Bodegraven-Reeuwijk sinds maar 2013. Daarvoor al geruime tijd politiek actief geweest als raadslid, fractievoorzitter en wethouder. Mijn ambitie is om van de PvdA B-R een sterke en levende afdeling te maken. Een afdeling waarin de we de sociaal democratische uitgangspunten vertalen naar de lokale politiek. Een afdeling die in

Meer over Jan Bouwens