14 november 2017

Wie wil er nu geen nieuw zwembad?

Onze gemeente krijgt een nieuw zwembad. Een zwembad is een basisvoorziening in een dorp, zeker met zoveel buitenwater, maar op een tweetal punten had het beter gekund. Over de uitvoering van zo’n beslissing moet je heel goed nadenken, het gaat over 40 jaar en miljoenen Euro’s. Maar de besluitvorming ging wel heel erg snel. Wat de PvdA betreft is het een gemiste kans dat niet grondig gekeken is naar een locatie centraal in de gemeente, ergens tussen Bodegraven en Reeuwijk (zoals bijv. bij het hockeyveld of bij de Mac). Een plaats die mogelijkheden biedt om gebouwen te combineren met andere sporten die de komende jaren aan nieuwe accommodaties toe zijn. De ideale plek, geloof het of niet, blijkt de plek waar het huidige zwembad De Kuil ligt, die is het beste bereikbaar voor alle inwoners in onze gemeente….

De tweede gemiste kans is een samenwerking tussen de Fuut en de nieuwe Kuil. In het collegevoorstel, waar de 4 coalitiepartijen blindelings en met stijf gesloten kaken, achter gingen staan bleef De Fuut buiten de discussie. Dat wordt straks verdoezeld met wat extra geld voor verduurzaming…. Kan je toch niet tegen zijn?

Gelukkig hebben we, samen met GroenLinks, toch op dit punt en 2 andere aspecten een wijziging voorgesteld en gekregen.

  1. De Vrijwilligers van de Fuut worden bij de gesprekken over het nieuwe zwembad betrokken.
  2. De gemeente verkoopt de grond onder De Kuil niet, dus houden we de zeggenschap. Geen vrije marktpartij die alles bepaalt.
  3. De discussie over de exploitatie is nog open. De PvdA is een groot voorstander van een lokale stichting die het zwembad gaat beheren en exploiteren. Ons motto is: Voor de burgers door de burgers. Deze stichting kan ook de andere binnensportaccommodaties runnen zodat sprake is van een samenhangend en gewenst beleid omdat zo’n stichting dicht bij de inwoners staat. Met vrijwilligers waar het kan en met professionals waar het moet.

 

Lisbeth Hertogh,