Standpunten

Zoeken

Arbeid

De PvdA is de partij van de arbeid.

Lees verder

Arbeidsmigranten

Het wordt steeds lastiger om voldoende geschikte huisvesting te vinden voor arbeidsmigranten.

Lees verder

Armoedebeleid

Een praktisch armoedebeleid, de Kaaspas, ieder krijgt waar hij recht op heeft zonder te hoeven bedelen

Lees verder

Duurzaamheid

Een lokale energie-coöperatie, met de opbrengsten voor de inwoners en niet voor de multinationals.

Lees verder

Harmonisatie buitensport

Niet korten maar herverdelen, eerlijk delen en geen clubs kapot maken.

Lees verder

Huizen van Alles

De Huizen van Alles komen centraal in de dienstverlening als KlantContactCentra, voor de inwoners.

Lees verder

Natuur en recreatie

Aandacht voor de natuurin relatie tot recreatie en de leefomgeving in het buitengebied,

Lees verder

Sport

Sport, centraal waar het moet en per kern waar het kan.

Lees verder

Toekomst plassengebied

De achteruitgang stoppen

Lees verder

Vergaderen op locatie

Vergaderen op locatie, contact met de wijkteams, uit de bunker op het raadhuisplein en dus niet alleen digitaal contact.

Lees verder

Verkeerscirculatieplannen

Samen met de inwoners werken aan oplossingen

Lees verder

Winkelgebieden en openingstijden

In de Winkelgebieden Bodegraven en Reeuwijk, staat de wens van de inwoners centraal, zo krijg je klanten.

Lees verder

Woningbouw en huisvesting

Betaalbare kleinschalige projecten voor starters en ouderen en gebruik "hoekjes en leegstaande kantoren" voor appartementen

Lees verder