Arbeid

De PvdA is de partij van de arbeid.
  • Voorrang voor vestigen van bedrijven die arbeidsplaatsen opleveren.
  • Reguliere bijstand voor maximale participatie.
  • Vrijwilligerswerk telt, maar moet niet.
  • Lokaal aanbesteden stimuleren.