Armoedebeleid

Een praktisch armoedebeleid, de Kaaspas, ieder krijgt waar hij recht op heeft zonder te hoeven bedelen
  • Het extra geld voor de hulp bij armoede (de zgn. Klijnsma-gelden) wordt daar nu zichtbaar aan besteed.
  • Wie denkt recht te hebben op ondersteuning moet dat zelf kunnen nagaan op de website; behandel mensen als mondige burgers.
  • Wij voeren de Kaaspas in, waarmee “de smalle beurs” korting krijgt op sport, recreatie en opleiding, met name voor de kinderen. zo nodig ook voor duurzaamheidsmaatregelen.