Duurzaamheid

Een lokale energie-coöperatie, met de opbrengsten voor de inwoners en niet voor de multinationals.
  • Start met bezuinigen daarna duurzaam opwekken.
  • Duurzame energieopwekking in de gemeente waar het kan (windmolens) en dan pas buiten de gemeentegrenzen kijken.
  • Wij steunen en participeren in de lokale energiecoöperatie, opbrengsten voor lokale ondernemers en deelnemers,
  • De provincie “overtuigen van eigen energie”.