Natuur en recreatie

Aandacht voor de natuurin relatie tot recreatie en de leefomgeving in het buitengebied,
  • Bedrijvigheid & recreatie in het kwetsbare buitengebied behoeft een visie op het gebruik van het buitengebied; wat kan daar wel en wat niet ivm kwetsbare wegen, geluid- en stankoverlast, ……….
  • Alleen nieuwe bedrijven gerelateerd aan Natuur&Recreatie of extensieve veehouderij.
  • Verbeteren van de fietsroutes tussen de kernen, aangenaam en veilig!
  • De toegankelijkheid van het buitengebied vergroten voor fietser en wandelaar, het openen van de Uitweg als wandel- en fietsverbinding tussen Reeuwijk en Bodegraven.