Sport

Sport, centraal waar het moet en per kern waar het kan.
  • We wilden maar 1 binnenbad op een centrale locatie tussen Bodegraven en Reeuwijk. Helaas.
  • Andere sportaccommodaties, waar er maar 1 van is of komt sluiten daarbij aan, zoals nu al de hockey.
  • De kernen hebben kleine sportaccommodaties voor verenigingen, scholen en vrije tijd, sporthal en buitenveld.
  • Subsidie voor buitenbadwater verdelen over Kuil en Fuut. Fuut behoud haar €50.000 subsidie per jaar
  • Het beheer en de exploitatie van de  sport bij een lokale stichting, voor en door inwoners, professionals waar het moet en vrijwilligers waar het kan
  • De gronden zijn eigendom van de gemeente en de gebouwen van de binnensportaccommodaties ook.