Harmonisatie buitensport

Niet korten maar herverdelen, eerlijk delen en geen clubs kapot maken.
  • De PvdA strijdt voor gelijke behandeling van de buitensportclubs. Niet voor het afschaffen van alle subsidies, dus een ietsje minder in Reeuwijk kan, maar dan gaat dat geld naar de clubs in Bodegraven!
  • De oplossing van het BTW probleem wordt niet betaald uit de sportgelden en niet door de clubs.
  • Extra geldleningen voor aanpassingen in het kader van duurzaamheid voor sportverenigingen, die zichzelf op termijn terugverdienen.