Vergaderen op locatie

Vergaderen op locatie, contact met de wijkteams, uit de bunker op het raadhuisplein en dus niet alleen digitaal contact.
  • De raad besluit met de inwoners en niet over de inwoners, samen nadenken!
  • Fracties kunnen vergaderen in Huizen van Alles en spreken met de wijkteams.
  • Veel meer samenwerking tussen de fracties van de gemeente raad.
  • Raadscommissies vergaderen regelmatig in onze dorpskernen, met inwoners aan tafel.
  • Alle Burgerinitiatief juichen wij toe; kom maar op!