Winkelgebieden en openingstijden

In de Winkelgebieden Bodegraven en Reeuwijk, staat de wens van de inwoners centraal, zo krijg je klanten.
  • Onze Bodegravers krijgen een leuk en compact centrum ten Noorden van de Rijn.
  • Een 4de Rijnbrug als het centrum Bodegraven zo groot en druk is, dat dat nodig is. En dat is niet nu!
  • Het Raadhuisplein en het Kerkplein worden ontwikkeld tot leuke verblijfsgebieden, met aandacht voor kinderen.
  • Overal meer ambulante handel voor de sfeer en de boodschappen.
  • Winkelopeningstijden vrij, eventueel afspraken per gebied.