Woningbouw en huisvesting

Betaalbare kleinschalige projecten voor starters en ouderen en gebruik "hoekjes en leegstaande kantoren" voor appartementen
  • Bouwen van kleinschalige appartementencomplexen voor ouderen, bijv. locatie V. Rolmanschool. Kent u nog meer plekjes?
  • Door doorstroming komen er goedkope woningen voor jongeren vrij
  • Leegstand ombouwen tot jongerenwoningen, juist ook in het centrum.
  • Verdichten bouw binnen de bebouwde kom, niet daarbuite.
  • Bouwen wat gevraagd wordt, niet waar het meest aan verdiend wordt.