14 november 2017

Monique Jonker, lijsttrekker PvdA Bodegraven-Reeuwijk.

Tijdens de ledenvergadering werd Monique Jonker unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018. Een nieuw gezicht voor de lokale PvdA, maar zeker geen onbekend gezicht in Bodegraven-Reeuwijk. “Ik ben er trots op om de PvdA-kar te mogen trekken voor komende verkiezingen”, aldus Monique. “Begin dit jaar heb ik me behoorlijk kwaad gemaakt over de manier waarop Bodegraven omgaat met jongeren en andere kwetsbare groepen in onze gemeente. Voor mij een belangrijk reden om me actief bezig te gaan houden met de gemeentepolitiek. Daarbij sluit de PVDA het beste aan bij mijn visie en ideeën”. Met het vertrouwde maar nu ook nieuwe elan gaat de PvdA doelbewust aan de slag om de gemeente toekomstgericht en sociaal sterker te maken. Hiervoor is het verkiezingsprogramma: “Gewoon Doen” de leidraad.

Wie is de kersverse lijsttrekker? Monique vertelt graag iets over haar haarzelf: “ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Met veel plezier werk ik met- en voor kinderen met een verstandelijke beperking. Onderdeel van mijn werk is tevens het begeleiden van leerlingen en stagiaires. Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ben ik heel lang betrokken geweest bij de organisatie van de vakantiespelen. Dit jaar konden we het 50e jubileum vieren met maar liefst duizend kinderen. Het organiseren en besturen van dergelijke grootschalige evenementen is een echte hobby van mij. Bestuurlijke functies heb ik jaren vervuld bij de Zon en daarnaast ook zitting gehad in de WMO raad. Als pur sang vrijwilliger wil ik me blijven inzetten voor de gemeenschap en nu tevens aan de slag gaan om in de politiek draagvlak te krijgen voor mijn idealen”.

Het bestuur van de PvdA Bodegraven-Reeuwijk is bijzonder ingenomen met de keuze van de ledenvergadering. Er treedt een nieuwe generatie aan die zich nu al inzet in de lokale politiek door aan te sluiten bij de fractie. Op deze wijze kan de huidige generatie gewaardeerde politici ruim voor de komende verkiezingen het stokje overdragen en zorgen voor een standvastige PvdA in Bodegraven-Reeuwijk. Kijk op www.bodegravenreeuwijk.pvda.nl voor meer informatie over het verkiezingsprogramma en de standpunten.

De lokale afdeling PvdA Bodegraven-Reeuwijk.