7 februari 2018, om 20:00, Raadszaal | Raadszaal

Maandelijkse Inspraak, presentaties en meningvormende overleggen