20 juni 2017

Alternatieve feiten?

Cijfers burgerpeiling 2016 bekend, lezen we op de Gemeente-site. We klikken door naar het verslag en lezen het volgende: “De totale waardering voor de gemeente is ten opzicht van 2014 verbeterd van een 6 naar een 6,3.” Wethouder Laura Leijendekkers  “Het onderzoek voelt als een bevestiging dat we op de goede weg zijn.” “De burgerpeiling is in totaal 459 keer ingevuld en was uitgezet bij een steekproef van 3.000 personen. Met deze gerealiseerde netto-respons is de betrouwbaarheid 96% en de foutmarge 5%.” Op blz. 36 lezen we onder het kopje vrijwilligers werk  “Er zijn veel meer mensen wel (70%) dan niet  actief geweest in vrijwilligerswerk.”

Is de betrouwbaarheid van dit onderzoek nu zodanig dat je daaruit conclusies kunt trekken?

De burgerpeiling is een onderzoek van KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. In het WSJG-Burgerpeiling-protocol-vv11-juni-2017 lezen we over de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten het volgende: “In de Burgerpeiling wordt een betrouwbaarheidspercentage van 95% als uitgangspunt gehanteerd. Samen met de vereiste foutenmarge van 5% kan exact worden bepaald wat de vereiste netto-respons is voor uw gemeente. De voorgeschreven minimale absolute netto-respons garandeert betrouwbare en vergelijkbare onderzoeksresultaten op gemeenteniveau.

De netto steekproef van de Burgerpeiling dient minimaal 500 afgeronde (en ingezonden) vragenlijsten te omvatten (netto steekproef >= 500). De absolute ondergrens voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl betreft 475 volledige afgeronde vragenlijsten. Dat betekent dat wanneer er sprake is van 474 volledige afgeronde vragenlijsten of minder, de data niet op Waarstaatjegemeente.nl kan worden opgenomen.”

Nog even voor alle duidelijkheid de burgerpeiling 2016 is 459 keer ingevuld. De burgerpeiling 2014 is uitgevoerd onder bijna 1500 inwoners. In totaal hebben 398 respondenten mee gedaan.

Bij deze lage respons bij de beide burgerpeilingen wordt niet voldaan aan een betrouwbaarheidspercentage van 95%.  De data van beide peilingen zijn dan ook niet opgenomen op Waarstaatjegemeente.nl. Je moet dus concluderen dat deze peilingen niet kunnen aantonen dat de waardering voor de gemeente is toegenomen. En waarschijnlijk geldt dat dan ook voor de andere vergelijken op de volgende 39 pagina’s.

Voelen dat we op de goede weg zijn mag natuurlijk altijd.

Rest de vraag of er hier nu sprake is van naïviteit of van een bewuste misleiding van de burger. Dat is een politieke vraag. De PvdA heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.