26 januari 2017

Harmonisatie van de buitensport

Bijdrage van de PvdA aan het debat:

Mooi dat onze BurgerBelangen-wethouder dit nu oppakt. Het onderwerp is door het vorige college zorgvuldig vermeden als een hete verkiezingsaardappel.

Vanaf de herstart in november 2015 heeft de PvdA met de  andere oppositiepartijen, aangedrongen op een proces waarin samen met alle buitensportclubs, binnen de door raad gestelde kaders, aan de harmonisatie gewerkt wordt. De wethouder koos voor een andere, en naar nu blijkt zeer effectieve aanpak. Zij slaagde erin in een jaar tijd zichzelf, en met haar de coalitiepartijen, de gemeenschappelijk vijand van niet alleen de Reeuwijkse maar ook de Bodegraafse clubs, te worden.

Het werkte, de clubs bieden nu zelf aan om allemaal samen met de gemeente aan een oplossing werken. Ons amendement voorziet hierin, pak die kans. Anders wordt het automatisch de tactiek van de verschroeide aarde. Dat is alleen winst voor de heerser en verlies voor alle burgers… leert de geschiedenis.

Collega- raadsleden, ik hoop dat jullie parallel aan de Fuut-discussie, op tijd de juiste conclusie trekken: trek het besluit even in. Zie de sportclubs als een burgerinitiatief dat we steunen. We gaan om tafel!

Twee punten behoeven wat extra aandacht:

  1. De oplossing om alle opstallen, uitgezonderd clubgebouwen (= kantines), samen met de velden in gemeentebezit te houden/te verwerven, lijkt de beste perspectieven te bieden voor een toekomstbestendige fiscale regeling. Zolang geen helderheid bestaat over de houdbaarheid van het zgn. “Sportbesluit” is het onverstandig nu een besluit te nemen over de voorgestelde overdracht van 1€.
  1. De motie over duurzaamheid gooit appels en peren, zelfs een hele berg fruit op 1 hoop. Onnodig ingewikkeld en onnodige stellingname van de Raad. Leg de duurzaamheid voorlopig maar gewoon in handen van de clubs.

Ons voorstel: het stukje over duurzaamheid uit Raadsvoorstel schrappen. Niemand is tegen duurzaamheid. Zeker niet als het uiteindelijk geld oplevert. Maar die discussie vertroebelt de discussie over de harmonisatie. Navraag bij de clubs leert ons dat de enige ontbrekende factor bij de clubs geld is. En het kost heel veel geld dat de coalitie niet wil dokken. De clubs leveren zelf meer dan voldoende kennis over deze materie. Elke cent voor een extern bureau is dus weggegooid geld.

Lisbeth Hertogh