Door Jan Bouwens op 30 januari 2017

Mooi of lelijk?

Na het warm welkom (“weer terug?”) bij de installatie als commissielid staat in de eerste commissievergadering een vertrouwd onderwerp op de agenda: de welstand. Altijd al goed voor een stevige discussie tussen voorstanders (het wordt een zootje als iedereen maar kan doen waar hij zin in heeft) en tegenstanders (betutteling!!).

Ondertussen wordt er volop aan-, bij- en nieuw gebouwd. In het Reeuwijks plassengebied wordt, tot afschuw van velen,   geëxperimenteerd met moderne architectuur. In Bodegraven verrijst nieuwbouw die evenzo goed in een ander dorp of stad had kunnen staan: gevarieerd metselwerk met enkele witte elementen. Wat is nu de herkenbare Bodegraafse kwaliteit?

Het college stelt voor de anonieme welstandcommissie te vervangen door een dorpsbouwmeester. Het college wil deze dorpsbouwmeester selecteren en benoemen.  Op zich een goed plan met een kleine aanvulling: die dorpsbouwmeester (V/M) wordt benoemd door de gemeenteraad. Waarbij ik in overweging geef ook de (oud) architecten en ruimtelijke ontwikkelaars die onze gemeente goed kennen nadrukkelijk te betrekken in de procedure.

Wie suggesties heeft mag ze aan mij doorgeven. Ik zal de resultaten presenteren in de commissie op 7 februari aanstaande.

Jan Bouwens

Jan Bouwens

Ik ben voorzitter van de afdeling Bodegraven-Reeuwijk sinds maar 2013. Daarvoor al geruime tijd politiek actief geweest als raadslid, fractievoorzitter en wethouder. Mijn ambitie is om van de PvdA B-R een sterke en levende afdeling te maken. Een afdeling waarin de we de sociaal democratische uitgangspunten vertalen naar de lokale politiek. Een afdeling die in

Meer over Jan Bouwens