9 januari 2017

Na jarenlange speculatie nu (nog) een weids uitzicht over de ’s Gravenbroekseplas

Helaas is dit maar tijdelijk. Hier stonden een aantal huisjes en een watersportwinkel, deze werden opzettelijk verwaarloosd om de publieke opinie te bespelen. Waarom doet de gemeente hier niets aan, heel eenvoudig: de gemeente kan hier niets aan doen, privébezit…. Maar de gemeente kan natuurlijk wel zo snel mogelijk een nieuw bouwplan goedkeuren dat in de plaats van deze rommel komt. Probleem opgelost! Maar niet heus. 7 jaar lang, 3 megalomane plannen verder, is er nu door de raad een plan goedgekeurd. Nu is er geruimd en wordt er gebouwd.

Er komen 2 appartementengebouwen van ruim 9 meter hoog. Ik voorspel dat als het straks af is er veel over gesproken gaat worden.

De PvdA heeft tegen dit plan gestemd omdat wij geen appartementengebouwen aan de plas willen. Als er 1 schaap over de dam is…. Weer een stap gezet in het volbouwen van het plassengebied.