15 maart 2014

Nauwelijks uit te leggen tijdens wijkbezoek

Zeven weekenden op rij heeft PvdA Bodegraven Reeuwijk een wijk bezocht en aangebeld bij inwoners. Deze zaterdag werd gestart in het winkelcentrum Broekvelden en al snel ging het gesprek over het zorgwekkende nieuws in het weekblad Elsevier. Het blad was net uitgekomen en vrijwel direct uitverkocht. Dit vanwege de berichtgeving dat Bodegraven Reeuwijk financieel straatarm is en zelfs de negatieve koploper van alle gemeenten Nederland. Met dat verhaal in het achterhoofd gingen de raadsleden van de PvdA de laatste zaterdag voor de verkiezingen de straat op. Wat te verwachten viel gebeurde ook. Enkele mensen spraken de raadsleden hier op aan en vroegen om uitleg.

De PvdA heeft tegen de hoge uitgaven gestemd waartoe afgelopen jaren is besloten. Daarnaast als enige partij was de PvdA tegen de begroting die eind vorig jaar door alle andere politieke partijen is goedgekeurd. Er kon dus wat uitgelegd worden. Een uitleg die met de nodige scepsis werd aangehoord. Tamelijk veel mensen hadden ook de ingezonden brieven in het Bodegraafse Nieuwsblad gelezen en wisten haarfijn wie de veroorzakers zijn. Er zijn dan ook zorgen over de gevolgen van deze slechte financiële situatie. Aflossing en rente op de hoge leningen kosten bijna 10% van de jaarlijkse gemeentebegroting. Daarnaast behoren de gemeentelijke lasten in onze gemeente ook tot de hoogste in Nederland. De rek is er uit om inkomsten te verhogen. Bij de PvdA bestaat de angst dat er na de verkiezingen nog meer financiële tegenvallers bekend worden. Een brandbrief om openheid en meer informatie hierover werd in de laatste vergadering om procedurele reden niet behandeld. De PvdA vraagt zich af wat belangrijker is openheid en duidelijkheid over alle financiën voor de verkiezingen of het volgen van procedures en regeltjes. De nieuwe gemeentebestuurders krijgen het de komende vier jaar heel moeilijk. Ons advies is om in ieder geval te gaan stemmen en daarmee deze nieuwe bestuurders het draagvlak te geven dat zij nodig hebben voor hun zware taak.

Elsevier