12 maart 2017

Oerend Hard…………

Afgelopen week waren er in Reeuwijk twee inwonersbijeenkomsten met hetzelfde thema: de inrichting van de openbare ruimte. Vreemd? Nee! Want het is helemaal duidelijk geworden dat een bijeenkomst met de inwoners van Sluipwijk en het plassengebied over een geheel andere openbare ruimte gaat dan een bijeenkomst met de inwoners van Reeuwijk-Brug-West. Daarom is het ook fantastisch dat iedere wijk en kern van Bodegraven-Reeuwijk over dit onderwerp zijn eigen gespreksavonden heeft.

Deze week werden de resultaten van de vorige avond nog even op een rij gezet en aangegeven wat er kan gaan gebeuren. In Sluipwijk, op maandag, ging alle aandacht naar de wegen. Ze zijn erg smal en hebben weinig draagkracht. Er rijden veel te veel brede en/of zware vrachtwagens en landbouw-voertuigen rond. Gevaarlijk voor wandelaars en fietsers en funest voor de slappe wegen. Met het wijkteam is al besproken dat er stevige restricties komen voor het zware verkeer, misschien zelfs met een wereldprimeur op het gebied van gedeeltelijke afsluiting. Spannend of dat gaat werken maar er is toegezegd dat het systeem er voor de herfst ligt.

In Reeuwijk-Brug-West zien de inwoners een grote onderhoudsachterstand waardoor de wijk er schamel uit begint te zijn. De prioriteit ligt dus bij het ophogen en aantrekkelijk maken van de straten. Het plein bij de bibliotheek en het Bruggehoofd krijgt een facelift zodat het een echt centraal punt wordt. Het wijkteam en de ondernemers werken dit samen uit.

Beide wijkteams kregen aan het eind van de avond een “snelheidsmeter”. Zij kunnen kiezen waar ze dit bord in de wijk plaatsen. Want over 1 ding waren de inwoners uit beide gebieden het roerend eens: er wordt veel te hard gereden, en dat zijn de eigen bewoners. Een vreemde automobilist lukt het niet om in het plassengebied of een woonwijk met smalle straten hard te rijden…..