Door Lisbeth Hertogh op 11 januari 2017

Harmonisatie Buitensport

Harmonisatie Buitensport…….. ofwel hoe nu eindelijk alle Buitensportverenigingen en de Gemeenteraad een goed debat gevoerd hebben.

Voor de PvdA staat voorop dat wij blij mogen zijn met zoveel prachtige clubs, geheel gerund door vrijwilligers die hun uiterste best doen om voor de gemeente een zo belangrijke basisvoorziening voor jong en oud: “buiten sporten in groepsverband” in stand te houden en voor duizenden inwoners een buitengewoon belangrijke sociale voorziening zijn in al onze kernen. We gaan, als het aan de oppositie ligt, opnieuw het harmonisatieproces in, dat geen bezuinigingsoperatie mag zijn, maar een operatie om de samenwerking tussen alle buitensportclubs op poten te zetten om met de huidige middelen in de toekomst meer te bereiken. Alle buitensportclubs hebben 10januari laten zien dat zij bereid zijn met elkaar dit proces tot een goed einde te brengen. HULDE!

 

Al 6 jaar lang ben ik van dichtbij getuige van een stevig probleem. Het gaat over het verschil in gemeentelijk bijdragen aan de Reeuwijkse en Bodegraafse buitensportverenigingen. En regelmatig dacht ik: iets sneller graag. De huidige affaire komt dus voort uit het niet goed regelen van de fusie van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk op dit punt. Beide gemeenten hadden een heel verschillende manier om met Buitensportverenigingen om te gaan. Dat moest worden gelijk getrokken, vond de gehele gemeenteraad, unaniem, van het begin af aan. Wethouder Verkleij, Burgerbelangen.. heeft dit probleem 4 jaar voor zich uit geschoven. Voorstellen van de clubs zijn in de College-lade verdwenen zonder dat de Raad dit wist. Frustratie bij de clubs is het gevolg. Frustratie die niet herkend, laat staan erkend is door de raad omdat die dat niet wist..

In een ultieme poging om dit probleem aan te pakken zou de raad eind 2015 nieuwe kaders vaststellen om de bekostiging van de clubs gelijk te trekken. En wethouder Laura Leijendekkers ging aan de slag om dat klusje te klaren. Nou kan ik het me voorstellen dat een Reeuwijkse sportclub hier niet op zit te wachten. Maar de heftigheid van het verzet is wel opvallend. Het “politieke spel” van deze BBR-wethouder is ook markant: zij bereidde het besluit voor de raad voor, en voor het moment dat de raad unaniem opdracht gaf, bleek dat er al voorstellen naar alle Reeuwijkse clubs, individueel, waren gegaan dat er in 4 jaar naar 0 afgebouwd moest worden. De Bodegraafse clubs hoorden niets. Zo zette de wethouder de harmonisatie in en zo riep ze het verzet van de sportclubs en van de oppositie op.

 

Wat was de rol van de oppositie:

Vanaf het begin heeft de oppositie erop gewezen dat het van het grootste belang is om met alle buitensportverenigingen samen een plan op te stellen dat leidt tot harmonisatie van de bijdragen van de gemeente voor de buitensportverenigingen, alles samen binnen het bedrag dat in de begroting voor 2016 staat. Daarnaast is een overkoepelende stichting nodig voor het beheer van de velden en opstallen (kleedkamers). Voor dat deel staat de gemeente aan de lat.

In de raadsconferentie van maart 2016 is door een groep raadsleden, waaronder oppositie en coalitie, een alternatief plan opgesteld om in samenspraak met alle clubs het harmonisatieproces harmonisch te laten verlopen. Dat is toch het eerste dat je mag verwachten van een harmonisatieproces…… Met als pijler het draagvlak. Maar ook de wetenschap dat zonder extra geld het harmonisatieproces geen kans van slagen heeft omdat het gat tussen beide gemeenten, als het om sportbeleid gaat, gewoon te groot was. Dit plan is door de wethouder achteloos verworpen, daar kwamen we achter toen we er in april maar niets over terug hoorden. Deze handelswijze is de aanzet geweest voor de motie in de raad van mei 2016. De oppositie heeft de zaal verlaten omdat de motie niet mocht worden toegelicht. De periode daarna is regelmatig overleg geweest, wij werden beter op de hoogte gehouden van de intenties van de wethouder. Het is ons echter niet gelukt daar een wijziging in haar houding te bewerkstelligen.

Er verscheen in november een tweede voorstel voor de Reeuwijkse clubs hier een daar een financiële injectie. Dit is het moment waarop de Bodegraafse clubs in opstand kwamen en stellen dat de Reeuwijkers juist nog een keer te veel wordt toegestopt en stelden dat de harmonisatie wat hen betreft ook de verkeerde kant op gaat. Ook zij hebben, na een jarenlange 0-lijn veel moeite om hun vereniging in stand te houden. Vergeet niet: de verenigingen worden geheel door vrijwilligers gerund. Overeenkomst tussen alle clubs is, dat het water hen tot aan de lippen staat. De achteloze opmerkingen over terugverdienen door duurzaam te werken zijn pijnlijk: hiervoor moet je, ondanks mooie subsidies, eerst fors investeren.

De oplossing zal door de gemeente in het midden gevonden moeten worden. Tijd om de knoop door te hakken en uit de schuttersputjes te komen, en SAMEN verder te gaan. Er moet nu maar eens van buiten naar binnen gewerkt worden. Op 10 januari vond een door de Bodegraafse clubs geïnitieerd debat plaats bij Rhoda’76. Prima georganiseerd, clubs en gemeenteraad dus eindelijk in gesprek!

Wij concluderen uit dit gesprek: de clubs willen samen verder, dus de voorstellen gaan op de plank en er wordt eerst een fundamenteel gesprek met alle buitensportclubs samen gevoerd over de beschikbare middelen, de samenwerking nu en in de toekomst en de wijze waarop zij samen de middelen kunnen verdelen. 10 januari, is een fantastische herstart van de harmonisatie van de gemeentebijdragen aan de buitensportclubs.

 

Lisbeth Hertogh, fractievoorzitter PvdA Bodegraven-Reeuwijk

Lisbeth Hertogh

Lisbeth Hertogh

Ik ben Lisbeth Hertogh – van der Laan en de PvdA is mij met de paplepel ingegoten. Mijn oma en opa, mijn oom en tante en mijn ouders waren lid zolang ik me kan herinneren. Tante ook actief als gemeenteraadslid in Gouda en later in Reeuwijk. Het is gewoon mijn partij. Natuurlijk ben je het

Meer over Lisbeth Hertogh