Door Lisbeth Hertogh op 26 augustus 2014

Lastenstijging niet acceptabel

De inwoners van Bodegraven Reeuwijk worden geconfronteerd met een lastenstijging van 5 tot 7% voor de afvalstoffenheffing. De gemeente staat al heel hoog op de lijst van hoogste lasten voor de burger in Nederland maar er kan nog wel een onsje bij meent dit college. Deze lastenstijging is het gevolg van fouten bij de plaatsing van de afvalcontainers en tegenvallende besparingen. Volgens de PvdA draait Cyclus op voor de fouten bij het plaatsen van de afvalcontainers. De grote kostenstijgingen waren er naar mening van de PvdA nu ook niet geweest als de gemeente vooraf goede afspraken gemaakt had met Cyclus over wie opdraait voor de tegenvallende besparingen.
Daarnaast wordt aangevoerd dat het verzorgingsgebied groter was dan gepland. Ook wordt de “lastige” burger die de container niet voor de deur wilde als belangrijkste oorzaak aangewezen voor de financiële tegenvallers. De PvdA vindt dit onacceptabel, het is onbegrijpelijk dat hiermee geen rekening is gehouden.
Voor de verkiezingen deden de partijen die nu de gemeente besturen de toezegging dat de lasten voor inwoners niet verder zouden stijgen, loze beloften zoals blijkt.

Lisbeth Hertogh

Lisbeth Hertogh

Ik ben Lisbeth Hertogh – van der Laan en de PvdA is mij met de paplepel ingegoten. Mijn oma en opa, mijn oom en tante en mijn ouders waren lid zolang ik me kan herinneren. Tante ook actief als gemeenteraadslid in Gouda en later in Reeuwijk. Het is gewoon mijn partij. Natuurlijk ben je het

Meer over Lisbeth Hertogh