Door Lisbeth Hertogh op 4 april 2017

Tunnelvisie

Deze maand was de visie spoorzone aan de orde, een mooi stuk waarin de gemeente aangeeft, na een goed proces met alle belanghebbenden, wat er moet gebeuren aan de spoorzone in verband met mogelijke overlast. Keurig! Maar de PvdA heeft via een motie in de Raad aandacht gevraagd voor een niet onbelangrijke bijkomstigheid: als de dienstregeling verdubbeld wordt, moeten er ook op de lijn Utrecht-Leiden meer zgn. passeersporen komen. Anders zitten de treinen erg krap in de tijd en ligt bij de minste tegenslag de gehele dienstregeling op zijn ….. Tussen de stations in moeten er dus passeermogelijkheden komen.

Ook zullen de spoorwegovergangen naast het station in Bodegraven voor voetgangers en fietsers een tunneltje moeten krijgen. De verkeerscirculatie voor auto’s rond het station moet goed bekeken worden. Samen met de SGP hebben we de motie ingediend waarmee we het college verzoeken al het mogelijk te doen, richting ProRail, om de passeersporen en de tunnel te krijgen. Hij leek unaniem te worden aangenomen, BBR trok zich terug en na schorsing stemden ze toch voor. Mooi succes voor Alvin die dit onderwerp in de commissie vurig heeft verdedigd.

 

In de commissievergadering heeft de PvdA gepleit voor een actieve en stimulerende rol van de gemeente om de “wand van de Markstraat” opgeknapt te krijgen. In 2010 was al besloten dat achter die huizen garageboxen zouden kunnen komen, met het idee dat er dan middelen vrij zouden komen voor die opknapbeurt. Dat is niet gelukt. Nu lag er een plan voor een leuk hofje. Beter dus, maar nog steeds geen zicht op een betere uitstraling van de buitenzijde. De wethouder heeft in de Raad, in antwoord op onze motie, toegezegd dat hij zoveel mogelijk de gewenste ontwikkeling van de Marktstraat zal stimuleren. Dus konden we de motie intrekken. Plan voor het hofje is goedgekeurd met 1 stem van BBR tegen.

Lisbeth Hertogh

Lisbeth Hertogh

Ik ben Lisbeth Hertogh – van der Laan en de PvdA is mij met de paplepel ingegoten. Mijn oma en opa, mijn oom en tante en mijn ouders waren lid zolang ik me kan herinneren. Tante ook actief als gemeenteraadslid in Gouda en later in Reeuwijk. Het is gewoon mijn partij. Natuurlijk ben je het

Meer over Lisbeth Hertogh